CENOVÝ VÝMĚR č. 02/2003

 

S platností od 1. 6. 2003 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT161 30071,00
z primární sítěT278 741100,00
z vlastních VS – TUVT397 800121,70
na vstupu do objektu – ÚTT497 800143,20

Nutnou podmínkou pro uplatnění cen dle cenového výměru č. 02/2003 je potvrzení dodatku ke kupní smlouvě o sjednaném bilančním příkonu pro období od 1. 6. 2003 do 31. 5. 2004, při nesplnění této podmínky jsou závazné ceny dle cenového výměru č. 01/2003.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 2/2002, platný od 1. 6. 2002 do 31 .5. 2003.

 

V Ostrově dne 16. 4. 2003

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel