CENOVÝ VÝMĚR č. 01/2008

 

S platností od 1. 9. 2008 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT171 48380,00
z primární sítěT290 925132,00
z vlastních VS –
mimo společnou přípravu teplé vody
T3 ostatní91 900152,00
na vstupu do objektu – ÚTT4103 588172,00

S platností od 1. 1. 2008 je stanovena DPH ve výši 9 %.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 01/2007, platný od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008.

 

V Ostrově dne 29. 8. 2008

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel