CENOVÝ VÝMĚR č. 01/2005

 

S platností od 1. 1. 2006 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1274,00
z primární sítěT2306,00
z vlastních VS – TUVT3352,00
na vstupu do objektu – ÚTT4389,00

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 01/2004, platný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

 

V Ostrově dne 9. 11. 2005

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel