CENOVÝ VÝMĚR č. 01/2004

 

S platností od 1. 1. 2005 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1269,00
z primární sítěT2293,00
z vlastních VS – TUVT3337,00
na vstupu do objektu – ÚTT4374,00

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 3/2003, platný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

 

V Ostrově dne 25. 11. 2004

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel