CENOVÝ VÝMĚR č. 01/2003

 

S platností od 1. 6. 2003 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1255,00
z primární sítěT2274,00
z vlastních VS – TUVT3315,00
na vstupu do objektu – ÚTT4349,00

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 1/2002, platný od 1 .6. 2002 do 31 .05. 2003.

 

V Ostrově dne 16. 4. 2003

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel