Aktuality

Informace ke zvýšení cen tepla

Vážení odběratelé tepla od Ostrovské teplárenské, a.s., dovolte mi, abych Vám podal informace ke zvýšení ceny tepla v Ostrově.

Cena tepla od 1. 12. 2022

Představenstvo OT, a.s. na konci listopadu schválilo nové ceny tepla pro příští období.

V kategorii T3 (ohřev teplé vody ve VS) se zvyšuje z 511 na 690 Kč/GJ bez DPH (z 562 na 759 Kč/GJ vč. DPH) a v kategorii T4 (vstup do objektu – vytápění)) se zvyšuje z 560 na 757 Kč/GJ bez DPH (z 616 na 832 Kč/GJ vč. DPH).

Takto vysoké zvýšení cen tepla je způsobeno vnějšími vlivy nezávislými na teplárně, zejména nárůstem cen štěpky. Oproti srpnu bude cena štěpky vyšší o cca 80 % a meziročně o cca 110 %. Podrobně příčiny zvýšení cen popisuji v Ostrovském měsíčníku.

Protože budeme zvyšovat cenu tepla z nejnižší ceny v kraji a jedné z nejnižších cen v ČR, vypadá zvýšení ceny tepla pro domácnosti o 35 % hrozivě. Ale i po tomto zdražení bude naše teplo patřit k nejlevnějšímu v kraji i ČR. V roce 2023 při očekávaném poklesu spotřeby předpokládáme nárůst plateb domácností cca 16 % (nižší než předpokládaná inflace), což představuje nárůst cca 240 Kč na průměrný byt a měsíc. Pro podnikatele a např. školská zařízení, kteří mají zpravidla větší odběr, je nárůst plateb úměrný velikosti jejich odběru.

Hospodaření v roce 2022

Neustálý významný nárůst cen paliv, energií a materiálů, ke kterému dochází v tomto roce, se nám daří vyrovnat využitím rezerv vytvořených v loňském roce a vyššími tržbami za prodej elektřiny. Nejsme ale schopni vyrovnat se s propadem prodeje tepla v abnormálně teplém říjnu a listopadu. Za celý rok proto očekáváme propad tržeb za teplo více než 11 mil. Kč, což se již nepříznivě projeví v hospodaření společnosti a hrozí nám neplnění kritérií stanovených bankami při poskytnutí úvěrů na investice. Proto musíme v souladu s platnou legislativou zajistit plnění těchto kritérii.

Cena tepla je v souladu s čl. 3.1. Smlouvy na odběr tepla a dle Cenového rozhodnutí ERÚ cena zálohová, což nám umožňuje při ročním vyúčtování zpětně zahrnout do ceny tepla všechny zvýšené náklady a cenu zpětně zvýšit. Druhou možností, jak problematiku výpadku tržeb za teplo částečně vyřešit, je zvýšení cen tepla již od 1. prosince. Představenstvo se rozhodlo využít raději tuto variantu, protože má menší dopad na domácnosti. I při zvýšení cen tepla již od 1. 12. 2022 budeme při vyúčtování za rok 2022 vracet cca 1 000 Kč na průměrný byt. V případě zpětného doúčtování bychom nevraceli nic. Podnikatelům a např. školským zařízením budeme vracet více, v závislosti na jejich odběru.

Snažili jsme se spolu s vedením města zvýšení ceny tepla již od 1. 12. 2022 vyhnout, město nám nabízelo i půjčku, ale to by problém nevyřešilo, jen oddálilo. Musím tímto poděkovat zejména panu starostovi za snahu nalézt řešení co nejpřijatelnější pro občany Ostrova.

Na sociálních sítích se objevují názory, že nám lidé vozí větve, a proto bychom neměli tolik zdražovat. To, co nám lidé navozí za celý rok, postačuje jako palivo pro provoz max. 1 den v létě. My větve odebíráme jako službu občanům, aby nemuseli řešit kam s nimi.

Ing. Hrušovský Tibor

předseda představenstva

Ostrovská teplárenská, a.s.