Aktuality

Rekonstrukce rozvodů na okruhu VS 56

Vážení odběratelé,

informujeme Vás, že v období od 21.6. do 31.8. 2021 bude probíhat výměna sekundárních rozvodů Ostrovské teplárenské, a.s. z výměníkové stanice VS 56 umístěné v budově pošty. Tyto rozvody zásobují teplem objekty a bytové domy čp. 767-8, 769-70, 771-2, 773-4, 775-6, 777-8, 779-80, 781-2, 783-4, 794-800, 812-4, 815-7 a čp.1038, 1039, 1040. Výměna je zapříčiněna kolizí rozvodů s nově pokládanými povrchy v rámci probíhající rekonstrukce chodníků a vozovek ve vnitrobloku a také jejich stářím, kdy rozvody jsou přes 30 let staré. Vyměněno bude potrubí v majetku Ostrovské teplárenské, a.s., tedy rozvody ve venkovních prostorech, včetně přípojek pro jednotlivé domy, až po první uzavírací ventily uvnitř bytových domů. V rámci celé akce předpokládáme 1-2 krátkodobé odstávky dodávek teplé vody (v délce několika hodin) z důvodu přepojování technologií, jinak by dodávka neměla být omezena. Přesné termíny odstávek oznámíme.

Za případné vzniklé obtíže se předem omlouváme, bohužel ale bez výměny hrozí nebezpečí poruchy a tedy neplánovaného odstavení zásobování teplem i na několik dní, což je obzvláště v zimě pro všechny nežádoucí.

V případě dotazů nás kontaktujte.

O.T., a. s.