Aktuality

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2016

Ostrovská teplárenská, a.s. v roce 2016

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás jménem Ostrovské teplárenské, a.s., informoval o našich plánech a připravovaných aktivitách v roce 2016.
Nejdříve pro připomenutí zrekapituluji rok 2015. Byl úspěšně dokončen dlouhodobý projekt změny topného média u primárních rozvodů ve městě a to z páry na horkou vodu. V rámci této akce byla v loňském roce, s využitím evropských dotací, provedena výměna hlavního parního přivaděče vedoucího z teplárny do centra města za nové moderní horkovodní potrubí. Dále byla v teplárně vybudována v rámci této akce zcela nová tzv. hlavní výměníková stanice pro zásobování celého města a proběhla také rekonstrukce několika dalších předávacích stanic ve městě. Jak tato nejrozsáhlejší akce, tak i další investice realizované v loňském roce proběhly v souladu s našimi plány.
Letošní rok nebude oproti tomu minulému z hlediska rozsahu investiční činnosti OT, a.s. o mnoho skromnější. Nejvýznamnější letošní plánovanou akcí je výstavba nového kotle na biomasu v areálu teplárny. Jedná se o první fázi modernizace zdroje OT, a.s. Nový kotel bude na spalování dřevní štěpky, které je s ohledem na rozsáhlé lesní porosty v ekonomicky efektivní svozové vzdálenosti dostatek a je dlouhodobě perspektivním palivem mj. v souladu s trendy státní finanční podpory, která je při spalování biomasy poskytována. Postaven bude vedle objektu stávající kotelny jako naprosto samostatný zdroj, tak aby bylo možné následně po jeho dokončení zahájit další etapy modernizace stávajícího zdroje OT, a.s., při zachování nepřetržitého zásobování našich odběratelů tepelnou energií. Shodné kotle na biomasu jsou provozovány v několika lokalitách jak v ČR, tak i v dalších evropských zemích. Zprovoznění nového kotle předpokládáme ve 3. čtvrtletí tohoto roku.
Po dokončení celkové modernizace zdroje OT, a.s., která je naplánována na 5 let, vznikne nový moderní a flexibilní zdroj, který zajistí dlouhodobě efektivní a spolehlivou výrobu tepla pro zásobování našich odběratelů. Zdroj bude schopen využívat více druhů paliv (primárně biomasu a dále uhlí, s ohledem na blízkost uhelných pánví). Zdroj bude moci reagovat pružně na případnou změnu cen paliv a využívat tak vždy cenově nejvýhodnější palivovou základnu.
Dále plánujeme vybudovat přípojku tepla pro nově vznikající areál integrovaného záchranného systému podél Jáchymovské ulice proti Tescu a realizaci přípojky tepla pro nové bytové domy v Severní ulici.
O realizaci výše uvedených akcí a o případných dalších novinkách Vás budeme informovat.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.

Ostrovská teplárenská, a.s. podpořila akci Běh s čelovkou

Ostrovská teplárenská, a.s. podpořila akci Běh s čelovkou

Ostrovská teplárenská, a.s. podpořila akci Běh s čelovkou. Jsme rádi, že jsme mohli tuto záslužnou akci podpořit nejenom ze strany naší akciové společnosti, ale také prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří se akce aktivně zúčastnili. Již 2. ročník této akce, zaměřené na podporu léčby roztroušené sklerózy, proběhl v Ostrově 22.12.2015.

12375063_10205352156536441_7862079326948112823_o

12377968_10205359489399758_468454009530109745_o

Rekonstrukce rozvodů v Lidické ulici získala ocenění Projekt roku 2014

Rekonstrukce rozvodů v Lidické ulici získala ocenění Projekt roku 2014

Datum: 24.4.2015

Ostrovská teplárenská, a.s. získala na celostátní konferenci Dny teplárenství a energetiky konané v dubnu t.r. v Hradci Králové prestižní cenu Křišťálový komín za Projekt roku 2014 v kategorii Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody.

Cena byla společnosti udělena za výměnu primárních parních rozvodů za moderní horkovodní, realizovanou v roce 2014 v Lidické ulici a jejím okolí s názvem „Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS“.

Velice si tohoto ocenění vážíme. Získání „teplárenského“ Oscara je zejména oceněním práce celého týmu pracovníků, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli a potvrzením správnosti trendu vývoje Ostrovské teplárenské, a.s., který klade důraz na vysokou efektivitu zásobování teplem a také na šetrnost k životnímu prostředí.

Děkujeme celému realizačnímu týmu za spolupráci a současně děkujeme i občanům města Ostrova za trpělivost s omezeními, která se stavbou souvisela.

Předání

Ing. Radek Havlan (vlevo) a Ing. Michal Tajer při předávání ceny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Křišťálový komín

projekt roku vyhodnocení - titulní stránka

Celý článek ke stažení v PDF

Datum: 13.3.2015

Celý článek ke stažení v PDF

Ostrovská teplárenská, a.s. nominována na Cenu „Ď“

Ostrovská teplárenská, a.s. nominována na Cenu „Ď“

Ostrovská teplárenská, a.s. byla nominována na udělení Městské ceny „Ď“ za  podporu a pomoc, kterou společnost poskytuje v různých oblastech života ve městě. Z nominovaných subjektů byl následně vybrán vítěz, kterým se stala společnost Elektro-S. Vítězi gratulujeme.

Naší nominace si velmi vážíme a děkujeme za tuto formu ocenění naší podpory života ve městě.

150524 nominace cena Ď

Studenti SPŠ Ostrov na teplárně

Studenti SPŠ Ostrov na teplárně

Dne 15. 4. 2015 proběhla exkurze třída druhého ročníku Střední průmyslové školy Ostrov na teplárně. Po nezbytném školení bezpečnosti a krátkém představení historie a základních parametrů teplárny proběhla samotná prohlídka zařízení. Zaměstnanci OT ukázali provoz teplárny od zauhlování, přes samotnou kotelnu, velín a turbínu s generátorem. Současně také studentům vysvětlili principy výroby tepla a elektrické energie a seznámili je se specifiky naší činnosti. Doufáme, že exkurze byla pro studenty zajímavá a přínosná. A také, že exkurze alespoň trochu poodhalila tajemství toho, co stojí za tím, že doma z kohoutku teče teplá voda a v zimě hřeje topení.

A na závěr několik fotografií:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SAM_5111

SAM_5117

Pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor

Ostrovská teplárenská, a.s. nabízí k pronájmu uvolněné nebytové prostory výměníkových stanic po rekonstrukci. Tyto prostory jsou vybaveny přívodem el. energie. Adresa a stručný popis je uveden níže.

Více informací je možné získat na tel. 353 610 305 – p. Opatová, e–mail: opatova@ostrovska-teplarenska.cz.

 

VS USNV – Lidická 1293  

Místnost v objektu samostatné budovy výměníkové stanice

Přístup samostatným vchodem, do prostoru je přivedena přípojka studené vody.

Rozměr místnosti d x š x v: 8,4 x 5,7 x 5,5 m

Vstup do prostoru v objektu VS USNV

 

 

Informace o termínu pravidelné letní odstávky v r. 2016

Informace o termínu pravidelné letní odstávky v r. 2016

Datum: 3. 11. 2015

Termín pravidelné plánované letní odstávky provozu teplárny, ve které jsou realizovány opravy a údržba zařízení které nelze provádět za běžného provozu, bude v termínu od 25. do 29. 7. 2016.

Obchodní sdělení k cenám tepelné energie

Obchodní sdělení k cenám tepelné energie

Datum: 28. 5. 2014

Základním cílem naší společnosti je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb zákazníkům za přijatelné ceny. Jedná se zejména o bezporuchové dodávky tepla a teplé vody. Plnění této potřeby představuje zároveň pro každou domácnost resp. odběratele významnou položku ve finančních nákladech, které musí vynaložit.

Je zcela logické, že se každý z nás zamýšlí nad tím, zda by tuto službu nebylo možné pořídit levněji. V praxi se můžeme setkat s řadou různých na první pohled velmi výhodných nabídek, které Vám mohou nabízet také jinou formou zásobování teplem a teplou vodou. K těmto nabídkám je zapotřebí uvést, že je nutné v první řadě detailně posoudit a propočítat jejich reálnost a výhodnost ve srovnání s dosavadním způsobem zásobování. Velmi často dochází ze strany nabízejících k uvádění neúplných a nesprávných údajů, které ve výsledku vedou ke „srovnání nesrovnatelného“. Velmi často ve srovnání nejsou započteny veškeré náklady na pořízení a provoz případného nového zdroje (např. chybí cena projektů, revizí, rovněž některých částí plateb za palivo). Před těmito obchodními praktikami varuje také článek z odborného tisku, který připojujeme v příloze tohoto dopisu pro Vaši informaci.

Je zapotřebí zdůraznit, že ceny tepla z Ostrovské teplárenské a.s. jsou nižší než průměrná cena tepla v ČR ze srovnatelných zdrojů. V případě obdržení nabídek nabízejících zajištění tepla jiným způsobem než z teplárenského zdroje Vám doporučujeme detailně porovnat reálnost, úplnost a výhodnost těchto nabídek nejlépe ve spolupráci s nestranným oborníkem. Dále sděluji, že Ostrovská teplárenská, a.s. poskytuje bezplatně poradenskou službu v oblasti zásobování teplem a vyúčtování těchto služeb s cílem pomoci Vám minimalizovat výše nákladů na vytápění. Neváhejte se na nás obrátit telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou v sídle naší společnosti.

Věřím, že další spolupráce bude výhodná a perspektivní pro obě strany a že do budoucna bude naším přínosem také skutečnost, že centrum našeho města nebude znečišťováno lokálními zdroji tepla a životní podmínky ve městě zůstanou zejména v zimním období z hlediska čistoty životního prostředí jako dosud. Vedení Ostrovské teplárenská, a.s. je připraveno učinit v dalších letech vše pro to, aby výhody spojené s dálkovým vytápěním v Ostrově včetně cenové výhodnosti zůstaly. V této souvislosti připravujeme realizaci modernizačních prací v teplárně i ve městě mimo jiné s maximálním využitím existujících dotačních programů.

 

Ing. Radek Havlan | statutární ředitel

Článek převzatý z odbor. časopisu 3T 2/2014: Na „výpočty“ prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat

Článek převzatý z odbor. časopisu 3T 2/2014: Na „výpočty“ prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat

Datum: 15. 10. 2014

Na „výpočty“ prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat

Článek ke stažení ve formátu PDF

Článek převzatý z odbor. časopisu Rádce pro SVJ 3/2014: Odpojení od dálkového vytápění by mělo proběhnout pouze po důkladném spočítání veškerých nákladů

Článek převzatý z odbor. časopisu Rádce pro SVJ 3/2014: Odpojení od dálkového vytápění by mělo proběhnout pouze po důkladném spočítání veškerých nákladů

Datum: 10. 9. 2014

vytapeni_radce_pro_svj

Článek ke stažení ve formátu PDF